Kemofarmacija website uses cookies with the aim of providing its web service, advertising systems and functionalities that would not be possible without them.

By continuing to use these websites, you agree to use cookies.

If you do not want to use cookies, you can deactivate them by going to your browser settings.

More information and settings

28. skupščina delniške družbe Kemofarmacija d.d. - 28th general meeting of Kemofarmacija

Objavil/a Boštjan Humar, 12.10.2017

Uprava delniške družbe Kemofarmacija d.d., Ljubljana, sklicuje 28. skupščino delniške družbe, ki bo dne 27.11.2017 ob 12. uri v prostorih Kemofarmacije d.d., Cesta na Brdo 100, v Ljubljani, z naslednjim


DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov: predsednika skupščine in  verifikacijske komisije.
2. Informacija glede novega člana nadzornega sveta
3. Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2017 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2018


Priloga: 2017-11-27_Kemofarmacija_sklic_skupscine

 

 

The management board of the public limited company Kemofarmacija d.d. Ljubljana, convenes the 28th general meeting of the public limited company that will take place on November 27, 2017 at 12.00 a.m. in the premises of Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, in Ljubljana, having the following 


AGENDA:

1. Opening of the general meeting and election of working bodies: chairman of the general meeting and verification board.
2. Information of the new member of the Supervisory Board of the company 
3. Appropriation of accumulated profit for the FY 2017 and granting of a discharge to the management board and the Supervisory Board
4. Appointment of the auditor of company for the FY 2018


Attachment: 2017-11-27_Kemofarmacija_AGM_agenda

 

 

Nazaj na seznam