Kemofarmacija website uses cookies with the aim of providing its web service, advertising systems and functionalities that would not be possible without them.

By continuing to use these websites, you agree to use cookies.

If you do not want to use cookies, you can deactivate them by going to your browser settings.

More information and settings

Ocena celotnih izdatkov za zdravstvo in poraba zdravil v letu 2018 v breme ZZZS

Objavil/a Katarina Urbančič Zupančič, 11.06.2019

Ocena celotnih (tekočih) izdatkov za zdravstveno varstvo v Sloveniji za leto 2018 je 3.650,89 milijona evrov ali 7,98 % bruto domačega proizvoda (BDP). Po teh ocenah je delež izdatkov za zdravstveno varstvo v BDP nižji od preteklega leta (za 0,17 odstotne točke), predvsem zaradi hitrejše rasti BDP od rasti sredstev za zdravstvo. Javnih izdatkov za zdravstveno varstvo v letu 2018 je bilo 2.662,63 milijona evrov ali 5,82 % BDP, od česar so sredstva za izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja predstavljala 5,39 % BDP. Skupni delež zasebnih izdatkov za zdravstvo je ocenjen na 2,16 % BDP, od česar so sredstva za prostovoljno zdravstveno zavarovanje znašala po teh ocenah 1,10 % BDP ali skupno 504,24 milijona evrov, neposredna plačila gospodinjstev 0,96 % BDP ali 439,46 milijona evrov, izdatki družb in neprofitnih izvajalcev storitev pa 0,10 % BDP oziroma 44,57 milijona evrov.

 

Struktura odhodkov ZZZS v letu 2018.

V tabeli 1 so prikazani izbrani podatki o zdravilih in živilih za posebne zdravstvene namene, izdanih na recept v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja v letu 2018. Poraba zdravil, merjena v definiranih dnevnih odmerkih (DDD), se je zvišala za 1,8 %. Vsaj en zeleni recept je prejelo 1.521.395 (73,5 %) prebivalcev. Poraba zdravil na posameznika, ki je prejel zdravilo, se je povečala za 1,0 %, v zadnjih 5 letih pa povprečno za 1,1 % letno. Ta podatka kažeta, da se število receptov in poraba zdravil na recept vztrajno povečuje, kar je posledica daljše življenjske dobe populacije, ki prejema zdravila, in intenzivnejšega zdravljenja bolezni z vse več zdravili.Glede na finančne podatke (tabela 2), ki zajemajo tudi plačila ZZZS lekarnam v letu 2018, so znašali odhodki obveznega zdravstvenega zavarovanja za zdravila in živila 330.964.155 evrov, kar predstavlja 11,6 % odhodkov ZZZS.
Odhodki za zdravila so se glede na predhodno leto povečali za 6,1 % in so bili 0,3 % nad rebalansom finančnega načrta. Petletno povprečje (2014–2018) nominalne rasti znaša 2,4 % letno, realne rasti pa 1,8 % letno.

RAZVRŠČANJE ZDRAVIL NA LISTO

ZZZS je v letu 2018 prejel 184 vlog in pobud. Na listo zdravil za ambulantno predpisovanje je bilo razvrščenih 22 novih zdravil (28 v letu 2017). Na seznam bolnišničnih zdravil je bilo razvrščenih 5 novih zdravil (2 v letu 2017), na seznam A prav tako 5 zdravil.

Poraba bioloških, tarčnih in drugih dragih zdravil na recept narašča. Vse več onkoloških in bolnikov z drugimi hudimi boleznimi se lahko z novimi, dragimi zdravili, ki se predpisujejo na recept, zdravi doma. Če jih opredelimo po strošku zdravljenja, ki presega 2.000 evrov letno na osebo, je znašal njihov delež v letu 2018 33,4 %. Ta zdravila je v letu 2018 prejelo 18.787 zavarovanih oseb (v letu 2017 18.493 oseb), povprečen strošek dragih zdravil na osebo pa je znašal 9.044 evrov (7.927 evrov v letu 2017). Tako visoko rast izdatkov za zdravila so povzročila predvsem zdravila za raka, avtoimune bolezni in zdravila za motnje strjevanja krvi.

Velika večina novih zdravil se krije v skladu z zakonom v celoti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Vir: Poslovno poročilo ZZZS za leto 2018

Nazaj na seznam
Ali ste vedeli?

Kdo smo

Veletrgovec z najširšo ponudbo zdravil.

Veletrgovec, ki s svojimi storitvami kupcem ponuja najboljše rešitve - distribucija, informacije, svetovanje, poslovanje.

Veletrgovec, ki z zdravili in medicinskimi pripomočki pokriva vso Slovenijo.

Kemofarmacija v številkah

več kot 160 zaposlenih

več kot 15.000 izdelkov na zalogi, neomejeno po naročilu

več kot 400 dobaviteljev

več kot 1.000 kupcev: vse javne in bolnišnične lekarne, večina zdravstvenih centrov, veterinarjev in specializiranih trgovin