Kemofarmacija website uses cookies with the aim of providing its web service, advertising systems and functionalities that would not be possible without them.

By continuing to use these websites, you agree to use cookies.

If you do not want to use cookies, you can deactivate them by going to your browser settings.

More information and settings
Objavljeno dne 29.10.2018

Glavni cilj strategije družbene odgovornosti v McKesson Europe je zagotoviti trajnostni razvoj podjetja ob upoštevanju dolgoročnih sprememb, ki oblikujejo naše poslovno okolje. Z našimi družbenoodgovornimi aktivnostmi želimo ustvarjati dodano vrednost za vse naše deležnike in na drugi strani zmanjševati potencialno negativne vplive na okolje.

Objavljeno dne 29.10.2018

Uprava delniške družbe Kemofarmacija d.d., Ljubljana, sklicuje 29. skupščino delniške družbe, ki bo dne 30. 11. 2018 ob 11. uri v prostorih Kemofarmacije d.d., Cesta na Brdo 100, v Ljubljani, ...

The management board of the public limited company Kemofarmacija d.d. Ljubljana, convenes the 29th general meeting of the public limited company that will take place on November 30, 2018 at 11.00 a.m. in the premises of Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, in Ljubljana, ...

 

Objavljeno dne 04.10.2018

4. oktobra Kemofarmacija praznuje 71. rojstni dan. Leta 1947 je bila ustanovljena z odločbo vlade ljudske republike Slovenije - kot državno gospodarsko podjetje republiškega pomena za promet z zdravili in s sanitetnim materialom s sedežem na Metelkovi ulici 7 v Ljubljani.

 

 

 

 

 

Objavljeno dne 14.09.2018

Prvo septembrsko sredo pred 10 leti smo v lekarne prvič razposlali FarmaInfo, strokovno glasilo, namenjeno magistrom
farmacije in farmacevtskim tehnikom v lekarnah.

Objavljeno dne 09.08.2018

Veletrgovci z zdravili z najmodernejšo informacijsko tehnologijo in infrastrukturo, s katero ustvarjamo kvalitetne in učinkovite storitve ter ohranjamo standarde kakovosti, zagotavljamo varnost in učinkovitost zdravil v oskrbni verigi na poti od proizvajalca do bolnika.

Objavljeno dne 01.08.2018

Veletrgovine s svojimi storitvami razbremenjujemo lekarniške farmacevte in pomagamo pri optimizaciji dela v lekarnah. Tako lekarniškim farmacevtom ostane več časa za izdajo zdravil in svetovanje bolnikom.

Ali ste vedeli?

Kdo smo

Veletrgovec z najširšo ponudbo zdravil.

Veletrgovec, ki s svojimi storitvami kupcem ponuja najboljše rešitve - distribucija, informacije, svetovanje, poslovanje.

Veletrgovec, ki z zdravili in medicinskimi pripomočki pokriva vso Slovenijo.

Kemofarmacija v številkah

več kot 160 zaposlenih

več kot 15.000 izdelkov na zalogi, neomejeno po naročilu

več kot 400 dobaviteljev

več kot 1.000 kupcev: vse javne in bolnišnične lekarne, večina zdravstvenih centrov, veterinarjev in specializiranih trgovin