Kemofarmacija website uses cookies with the aim of providing its web service, advertising systems and functionalities that would not be possible without them.

By continuing to use these websites, you agree to use cookies.

If you do not want to use cookies, you can deactivate them by going to your browser settings.

More information and settings

Kemofarmacija redno izvaja raziskavo o zadovoljstvu lekarniških kupcev s svojimi storitvami – tudi v zadnji raziskavi so nas kupci ocenili z oceno odlično.V Kemofarmaciji smo že pred leti naši osnovni, veletrgovski dejavnosti dodali nabor novih storitev za lekarne, ki so v pomoč lekarniškim farmacevtom pri dnevnem delu. Za optimizacijo procesa naročanja smo postavili sodobni spletni portal Elona, ki ga dnevno osvežujemo tako z informacijami o izdelkih kot z ostalimi vsebinami. 

Izdajamo tudi mesečno glasilo FarmaInfo s prilogo Receptum, kjer so v tiskani obliki zbrane aktualne mesečne vsebine, predstavitve novih zdravil in ostalih izdelkov ter izbrane strokovne teme. 

Vse naše storitve za lekarne so namenjene temu, da lekarni olajšamo in pomagamo optimizirati proces naročanja ter da lekarniške strokovnjake informiramo o prihodu novih zdravil in ostalih izdelkov na slovenski trg, zato da se lahko še bolj posvetijo svetovanju bolnikom v lekarni.Kemofarmacija kot pomemben člen v oskrbni verigi zdravstva predstavlja most med proizvajalci in lekarnami. Tako kot pripravljamo nove storitve za lekarne, nudimo dodatne storitve tudi za naše dobavitelje. 

Farmacevtskim podjetjem in ostalim dobaviteljem poleg naše osnovne dejavnosti (distribucije zdravil, medicinskih pripomočkov in drugih izdelkov za podporo zdravju) nudimo tudi različne logistične in marketinške storitve.

 

Ali ste vedeli?

Celovit servis za kupce in dobavitelje

Hiter in natančen prevzem naročila.

Izvajamo številne logistične in marketinške storitve za lekarne in dobavitelje.

Kemofarmacija kot pomemben člen v oskrbni verigi zdravstva predstavlja most med proizvajalci in lekarnami.

Družbena odgovornost Kemofarmacije

S FarmaPro portalom omogočamo strokovno spletno izobraževanje zdravnikov in farmacevtov.

Smo nosilci projekta Zbiranje odpadnih zdravil.