Kemofarmacija website uses cookies with the aim of providing its web service, advertising systems and functionalities that would not be possible without them.

By continuing to use these websites, you agree to use cookies.

If you do not want to use cookies, you can deactivate them by going to your browser settings.

More information and settings

O skupini PHOENIX

Skupina PHOENIX s sedežem v Mannheimu je vodilni evropski veletrgovec z zdravili, lastnik lekarn in ponudnik storitev za farmacevtsko industrijo. S prisotnostjo na 29 evropskih trgih zagotavlja edinstveno geografsko pokritost Evrope in z več kot 45.000 zaposlenimi pomembno prispeva k celoviti oskrbi z zdravili.

Skupina PHOENIX je kot veletrgovina z zdravili prisotna na 224 lokacijah in v 29 državah, kjer z zdravili in drugimi izdelki za zdravje oskrbuje lekarne in druge zdravstvene ustanove. Ponudbo dopolnjujejo tudi drugi izdelki in storitve za lekarne in paciente – od storitev, ki pomagajo pri svetovanju pacientom, do sodobnih sistemov za upravljanje blaga in poslovnega povezovanja lekarn. Več kot 17.000 lekarn v 18 državah je povezanih ali članic enega od partnerstev skupine PHOENIX. Skupina zagotavlja storitve za farmacevtsko industrijo vzdolž celotne dobavne verige. Upravlja več kot 3.200 lastnih lekarn v 17 evropskih državah ter tako zagotavlja strokovno svetovanje in zdravila za več kot 195 milijonov pacientov.

Več informacij o skupini PHOENIX | www.phoenixgroup.eu

Ali ste vedeli?

Visoka kakovost logistike

Kemofarmacija ima več kot 350 dobaviteljev in oskrbuje več kot 1.100 kupcev.

Zaupa nam več kot 300 lekarn, bolnišnic in ostalih kupcev v zdravstvu.

Zanesljiva in kvalitetna dostava kupcem.

Več kot 6.000 m2 skladiščnih prostorov.

Visoka kakovost poslovanja

Zagotavljanje kakovosti je v skladu s standardom ISO 9001 in dobro distribucijsko prakso.

Kakovost je ena izmed vrednot Kemofarmacije.