Kemofarmacija website uses cookies with the aim of providing its web service, advertising systems and functionalities that would not be possible without them.

By continuing to use these websites, you agree to use cookies.

If you do not want to use cookies, you can deactivate them by going to your browser settings.

More information and settings
V Kemofarmaciji, kot članici skupine PHOENIX, izpolnjujemo svoje poslanstvo in skrbimo za zdravje ter dobro počutje ljudi. Kot podjetje moramo zagotoviti, da naša rast ne ustvarja vrednosti le za nas, temveč tudi za družbo in okolje, v katerem delujemo. Zato pri vseh svojih odločitvah in aktivnostih sledimo našemu programu trajnostnega razvoja.

Program trajnostnega razvoja
 
Naš posodobljen program trajnostnega razvoja zajema pet osrednjih področij in predstavlja okvir za naše trajnostno upravljanje:
  1. Boj proti podnebnim spremembam: razvoj in izvajanje podnebne strategije.
  2. Varčevanje z viri: zavezanost k ponovni uporabi, zmanjševanju in recikliranju, kjer je mogoče.
  3. Odgovorna dobavna veriga: razvoj in vzpostavitev procesov, ki vključujejo skrb za človekove pravice in okolje vzdolž naše dobavne verige.
  4. Raznolikost, enake možnosti in vključevanje: spodbujanje družbene raznolikosti med zaposlenimi.
  5. Skrb za skupnost: podpora projektom, ki so skladni z našim poslanstvom.

S programom trajnostnega razvoja pokrivamo vsa področja standardov ESG: Evironment (okolje), Social (družba) in Governance (upravljanje).
 

Naš prispevek v boju proti podnebnim spremembam

Odločili smo se, da kot podjetje prevzamemo odgovornost in prispevamo pomemben delež k oblikovanju nizkoogljične družbe. Kot del skupine PHOENIX smo si zadali cilj, da bomo postali ogljično nevtralni znotraj lastnih procesov (obseg 1 in 2) do leta 2030. Ogljični odtis bomo zmanjšali za 42 % glede na finančno leto 2021/2022. 

 
Pri doseganju našega podnebnega cilja se osredotočamo predvsem na:
  • energetsko učinkovitost,
  • proizvodnjo lastne obnovljive energije in
  • menjavo pogonskih goriv.

 

Ali ste vedeli?

Vrednote

intergriteta

kupec na prvem mestu

odgovornost

spoštovanje

odličnost

Visoka kakovost logistike

Kemofarmacija ima več kot 350 dobaviteljev in oskrbuje več kot 1.100 kupcev.

Zaupa nam več kot 300 lekarn, bolnišnic in ostalih kupcev v zdravstvu.

Zanesljiva in kvalitetna dostava kupcem.

Več kot 6.000 m2 skladiščnih prostorov.