Kemofarmacija website uses cookies with the aim of providing its web service, advertising systems and functionalities that would not be possible without them.

By continuing to use these websites, you agree to use cookies.

If you do not want to use cookies, you can deactivate them by going to your browser settings.

More information and settings

V Kemofarmaciji se zavedamo vpliva našega poslovanja na okolje in pomena trajnostnega razvoja. Skrbimo za ljudi in planet, na katerem živimo. 
 
Trije temelji naše strategije trajnostnega razvoja so: 
  • kakovost izdelkov in varnost pacientov, 
  • skrb za okolje in 
  • boljše zdravje za naše zaposlene in skupnost.
 
Naša pot do boljšega podnebja.
 
Odločili smo se, da kot podjetje prevzamemo odgovornost in prispevamo pomemben delež k oblikovanju nizkoogljične družbe.

Sprejeli smo ambiciozno zavezo, da bomo do leta 2030 postali ogljično nevtralni. 
Na naši poti do boljšega podnebja bomo pomembno zmanjšali izpuste CO2 in drugih toplogrednih plinov, preostanek pa kompenzirali. 

Z zmanjšanjem ogljičnega odtisa bomo prispevali svoj delež v boju proti podnebnim spremembam, ki ostajajo eden največjih izzivov 21. stoletja.


Za trajnostni razvoj Kemofarmacije

V središču našega delovanja so:

Kakovost izdelkov in varnost pacientov
Z zagotavljanjem kakovosti in varnosti zdravil smo pomemben člen v oskrbni verigi zdravil in pomembno prispevamo k dobrobiti pacientov. Proizvajalci, lekarne in pacienti se zanesejo na nas, saj z najvišjimi standardi kakovosti in maksimalno kontrolo skrbimo, da ohranimo zdravila varna, kakovostna in učinkovita. Ter da so zdravila v potrebni količini v lekarni, ko jih pacienti potrebujejo. 

Skrb za okolje
Zdravo okolje je pogoj za bolj zdravo skupnost. Pri našem delu skrbimo za učinkovito in varčno porabo materiala in energetskih virov. Pozornost posvečamo tudi iskanju novih, obnovljivih virov energije. Kot uradni nosilec projekta Zbiranje odpadnih zdravil za celo Slovenijo Kemofarmacija skupaj z lekarnami spodbuja javnost o pomenu nadzorovanega prepuščanja ter varne odstranitve odpadnih zdravil.

Boljše zdravje za zaposlene in skupnost
Zdravje in zadovoljstvo zaposlenih sta bistvena za uspešno poslovanje in ustvarjanje bolj zdrave skupnosti. Spodbujamo zdrav življenjski slog. Tudi tako, da podpiramo aktivnosti različnih športnih sekcij.

Ali ste vedeli?

Vrednote

intergriteta

kupec na prvem mestu

odgovornost

spoštovanje

odličnost

Visoka kakovost logistike

Kemofarmacija ima več kot 350 dobaviteljev in oskrbuje več kot 1.100 kupcev.

Zaupa nam več kot 300 lekarn, bolnišnic in ostalih kupcev v zdravstvu.

Zanesljiva in kvalitetna dostava kupcem.

Več kot 6.000 m2 skladiščnih prostorov.