Kemofarmacija website uses cookies with the aim of providing its web service, advertising systems and functionalities that would not be possible without them.

By continuing to use these websites, you agree to use cookies.

If you do not want to use cookies, you can deactivate them by going to your browser settings.

More information and settings

V zanesljivi, varni ter hitri oskrbni verigi Kemofarmacije sodeluje več kot 160 zaposlenih, ki skrbijo, da so izdelki pravočasno prevzeti, pripravljeni ter dostavljeni kupcem. 

Večino naročil naših lekarniških kupcev prejmemo v elektronski obliki preko spletnega portala Elona, ki služi tudi za obveščanje kupcev. Prodajno osebje klicnega centra je strokovno usposobljeno za svetovanje. 

S stalno optimizacijo ključnih procesov zagotavljamo najkrajše mogoče čase izvedbe naročila za kupca. Ponosni smo na sodobne tehnične rešitve in opremo, s katerimi izpolnjujemo naše poslanstvo. Dnevno oskrbimo več kot 280 kupcev po vsej Sloveniji. Distribucijo vršimo z usposobljenimi pogodbenimi in lastnimi vozniki. Kemofarmacija ima skladiščno-distribucijski center, ki se razprostira na več kot 6.000 m2 za potrebe veletrgovskega poslovanja in 4.000 m2 za potrebe logističnega poslovanja za tretje osebe. Vsi prostori ustrezajo sodobnim in najzahtevnejšim standardom dobre distribucijske prakse za farmacevtske izdelke.Temelj zagotavljanja kakovosti izdelka in storitve je v ustrezno usposobljenem strokovnem osebju. Velika pozornost je zato namenjena nenehnemu izobraževanju v skladu z dobro distribucijsko in proizvodno prakso, ki predstavlja temelj kakovosti izdelka in storitve.

 

Ali ste vedeli?

Celovit servis za kupce in dobavitelje

Hiter in natančen prevzem naročila.

Izvajamo številne logistične in marketinške storitve za lekarne in dobavitelje.

Kemofarmacija kot pomemben člen v oskrbni verigi zdravstva predstavlja most med proizvajalci in lekarnami.

Spletni portal za dobavitelje nudi

nove možnosti elektronskega poslovanja

boljši pregled nad nabavnim procesom

boljši in hitrejši dostop do podatkov

višjo stopnjo avtomatizacije delovnega procesa