Kemofarmacija website uses cookies with the aim of providing its web service, advertising systems and functionalities that would not be possible without them.

By continuing to use these websites, you agree to use cookies.

If you do not want to use cookies, you can deactivate them by going to your browser settings.

More information and settings

Visoko kakovostne storitve temeljijo na našem strokovnem znanju, usposobljenih in motiviranih zaposlenih, dolgoletnih izkušnjah, poznavanju slovenskega trga ter velikih prostorskih in tehnoloških zmogljivostih našega logističnega centra. 


Osnovna veletrgovska dejavnost v Kemofarmaciji temelji na načelih veljavne evropske dobre distribucijske prakse in zakonodajnih zahtev. Od leta 2000, ko je bil vpeljan sodobni skladiščni sistem, v okviru distribucije zagotavljamo sledljivost serij zdravil in drugih serijsko vodenih izdelkov.

Poleg dovoljenja za opravljanje dejavnosti prometa z zdravili na debelo imamo tudi dovoljenje za izdelavo zdravil. To vključuje postopke izdelave v obsegu sekundarnega prepakiranja registriranih zdravila za uporabo v humani in veterinarski medicini in od leta 2014 tudi zdravil v kliničnem preizkušanju.

Z upoštevanjem zahtev dobre distribucijske prakse, dobre proizvodne prakse in dobre klinične prakse, zagotavljamo pogoje, da našim kupcem in končnim uporabnikom predamo ustrezna, kakovostna, varna in učinkovita zdravila in ostale izdelke. V pomoč so nam: dober sistem usposabljanja zaposlenih in učinkovito izvajanje sistema obvladovanja sprememb, izvajanje ocenjevanja tveganja procesov glede kakovosti izdelkov, izvajanje notranjih presoj in stalno spremljanje učinkovitosti izvajanja procesov. 

Delo v skladu s standardom ISO 9001 je vzpostavljeno že od leta 1998 in se nadgrajuje v skladu z novimi različicami standarda.

S postavljenim sistemom zagotavljanja kakovosti v podjetju zagotavljamo, da je kakovost poslovanja na visokem nivoju.

Posebne skupine izdelkov, kot so kemikalije, prepovedane droge in hlajeni izdelki, shranjujemo v posebnih, ločenih prostorih. Pri distribuciji prepovedanih drog upoštevamo stroge varnostne predpise. Ustrezne temperaturne pogoje zagotavljamo po strogih tehničnih standardih. Za temperaturno občutljive izdelke je bila izvedena validacija procesa priprave in transporta, katerega ustreznost izvajanja redno letno preverjamo.

S sistematičnim pristopom želimo slediti potrebam kupcev, dosegati zastavljene cilje in poskrbeti, da slovenski trg pravočasno oskrbimo z izdelki, katerih kakovost nadziramo in ohranjamo v celotni distribucijski verigi.

 

Ali ste vedeli?

Visoka kakovost poslovanja

Zagotavljanje kakovosti je v skladu s standardom ISO 9001 in dobro distribucijsko prakso.

Kakovost je ena izmed vrednot Kemofarmacije.

Visoka kakovost logistike

Kemofarmacija ima več kot 350 dobaviteljev in oskrbuje več kot 1.100 kupcev.

Zaupa nam več kot 300 lekarn, bolnišnic in ostalih kupcev v zdravstvu.

Zanesljiva in kvalitetna dostava kupcem.

Več kot 6.000 m2 skladiščnih prostorov.