Kemofarmacija website uses cookies with the aim of providing its web service, advertising systems and functionalities that would not be possible without them.

By continuing to use these websites, you agree to use cookies.

If you do not want to use cookies, you can deactivate them by going to your browser settings.

More information and settings

Smo družba v zasebnem lastništvu s prevladujočim deležem tujega lastnika.
 


Obvestilo o spremembi pomembnega deleža in o stanju lastnih delnic
Objavljeno 4.3.2024
 

Na podlagi 147. in 148. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS št. 77/18, s spremembami, v nadaljevanju: ZTFI-1) v povezavi z drugim odstavkom 140. člena ZTFI-1, družba Kemofarmacija, veletrgovina za oskrbo zdravstva, d.d., Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana, matična številka: 5003814000 (v nadaljevanju: Družba ali Kemofarmacija) objavlja naslednje sporočilo:
Družba je kot izdajatelj delnic z oznako KFLG prejela obvestila glede spremembe pomembnega deleža v skladu z ZTFI-1 in Sklepom o informacijah o pomembnih deležih (Uradni list RS št. 30/19) z izpolnjenimi obrazci P-DEL, s katerimi je bila:
  • s strani družb McKesson Europe Holdings GmbH & Co. KGaA, Nemčija in McKesson Europe AG, Nemčija dne 3.3.2023 obveščena o spremembi pomembnega deleža zaradi sklenitve pogodbe o pripojivi dne 23.2.2023 med McKesson Europe Holdings GmbH & Co. KgaA kot prevzemno družbo in McKesson Europe AG kot prevzeto družbo, v posledici izvedbe katere je družba McKesson Europe Holdings GmbH & Co. KgaA postala imetnica 815.399 delnic Družbe, kar predstavlja 92,53 % vseh delnic Družbe z glasovalno pravico, katerih imetnica je bila pred tem družba McKesson Europe AG, ki je po izvedbi pripojitve prenehala obstajati in je s tem tudi prenehala biti imetnica prej navedenih delnic Družbe; in nato še
     
  • s strani družb PHOENIX INTERNATIONAL HOLDINGS GmbH, Nemčija in McKesson Europe Holdings GmbH & Co. KgaA, Nemčija dne 6.7.2023 obveščena o spremembi pomembnega deleža zaradi sklenitve pogodbe o pripojivi dne 30.6.2023 med družbo PHOENIX INTERNATIONAL HOLDINGS GmbH kot prevzemno družbo in McKesson Europe Holdings GmbH & Co. KGaA kot prevzeto družbo, v posledici izvedbe katere je postala družba PHOENIX INTERNATIONAL HOLDINGS GmbH imetnica 815.399 delnic Družbe, kar predstavlja 92,53 % vseh delnic Družbe z glasovalno pravico, katerih imetnica je bila pred tem družba McKesson Europe Holdings GmbH & Co. KGaA, ki je po izvedbi pripojitve prenehala obstajati in je s tem tudi prenehala biti imetnica prej navedenih delnic Družbe. Družba še pojasnjuje, da je bil omenjeni prenos delnic v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD – Centralna klirinško depotna družba d.d., na družbo PHOENIX INTERNATIONAL HOLDINGS GmbH izveden dne 21.12.2023.
Družba obenem obvešča, da ima na dan 4.3.2024 izdanih 881.240 navadnih kosovnih delnic z oznako KFLG, od katerih ima Družba 48.583 lastnih delnic Družbe, torej 5,51 % vseh izdanih delnic Družbe.
 
Ljubljana, 4.3.2024

KEMOFARMACIJA d.d.
Uprava

 

 

Ali ste vedeli?

KEMOFARMACIJA - ČLANICA SKUPINE PHOENIX

Skupina PHOENIX je vodilni evropski veletrgovec z zdravili, lastnik lekarn in ponudnik storitev za farmacevtsko industrijo. S prisotnostjo na 29 evropskih trgih zagotavlja edinstveno geografsko pokritost Evrope in z več kot 45.000 zaposlenimi pomembno prispeva k celoviti oskrbi z zdravili.

Kemofarmacija v številkah

več kot 180 zaposlenih

več kot 11.500 izdelkov na zalogi, neomejeno po naročilu

več kot 350 dobaviteljev

več kot 1.100 kupcev: vse javne in bolnišnične lekarne, večina zdravstvenih centrov, veterinarjev in specializiranih trgovin