Kemofarmacija website uses cookies with the aim of providing its web service, advertising systems and functionalities that would not be possible without them.

By continuing to use these websites, you agree to use cookies.

If you do not want to use cookies, you can deactivate them by going to your browser settings.

More information and settings

Sistem za poročanje

Skupina PHOENIX je vzpostavila spletni sistem, ki omogoča anonimno postavljanje vprašanj ali poročanje o domnevnih kršitev pravil skladnosti poslovanja, okoljske politike, osebnih podatkov ter delovnopravnih kršitev. Sistem je namenjen zaposlenim v skupini PHOENIX in tretjim osebam. 

Sistem upravlja zunanji ponudnik storitev. Identitete prijavitelja ni mogoče izslediti, razen če se izrecno strinjate s posredovanjem teh informacij.

Do sistema lahko dostopate kadar koli:

https://phoenixgroup.integrityplatform.org/Poslanstvo našega podjetja je dobro poslovanje z našimi kupci in omogočanje boljšega zdravja pacientom. Naš dolgoročni uspeh temelji na upoštevanju najvišjih etičnih standardov pri vsem, kar počnemo, ter povsod, kjer poslujemo. 
 

Smernice o preprečevanju korupcije in podkupovanja

Smernice o skladnosti s predpisi o konkurenciNaš kodeks ravnanja vsebuje pomembne smernice za medsebojne odnose, odnose s kupci in poslovnimi partnerji. Kodeks temelji na naših vrednotah, ki vodijo vse naše odločitve in dejanja.


Kodeks ravnanja

 

Ali ste vedeli?

Družbena odgovornost Kemofarmacije

S FarmaPro portalom omogočamo strokovno spletno izobraževanje zdravnikov in farmacevtov.

Smo nosilci projekta Zbiranje odpadnih zdravil.

Poslanstvo Kemofarmacije

Z znanjem in s pridobljenimi izkušnjami zagotavljamo najširšo ponudbo na poti do zdravja.

Skrbimo za zanesljivo, varno, pravočasno in celovito oskrbo lekarn, bolnišnic ter drugih partnerjev z zdravili in medicinskimi pripomočki ter drugimi izdelki in storitvami.