Kemofarmacija website uses cookies with the aim of providing its web service, advertising systems and functionalities that would not be possible without them.

By continuing to use these websites, you agree to use cookies.

If you do not want to use cookies, you can deactivate them by going to your browser settings.

More information and settings

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI
 
Kemofarmacija d.d. (v nadaljevanju: Kemofarmacija) bo s potrebno skrbnostjo pri oblikovanju spletnih strani storila vse, da bi se prepričala, da so informacije na teh spletnih straneh točne in podatki ažurni, za njihovo točnost in celovitost pa ne more jamčiti in ne prevzema nikakršne odgovornosti. Kemofarmacija si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni vsebino teh spletnih strani brez predhodnega opozorila. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Niti Kemofarmacija, niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, v nobenem primeru ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala iz naslednjih razlogov:
- dostop do spletnih strani
- uporaba spletnih strani in/ali informacij, ki jih te spletne strani vsebujejo 
- nezmožnost uporabe informacij na spletnih straneh Kemofarmacije
- napake ali pomanjkljivosti v vsebini spletne strani, ne glede na obveščenost o možnosti takšne škode.

Te spletne strani nudijo tudi povezave s spletnimi stranmi tretjih in/ali vsebujejo informacije o tretjih. Ker določene povezave na tej strani vodijo do virov, ki se nahajajo na strežnikih, ki jih vzdržujejo tretje osebe, nad katerimi Kemofarmacija nima nadzora, Kemofarmacija ne more jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti katerekoli spletne strani, za katero nudi povezavo.

Kemofarmacija d.d.

 

Ali ste vedeli?

Poslanstvo Kemofarmacije

Z znanjem in s pridobljenimi izkušnjami zagotavljamo najširšo ponudbo na poti do zdravja.

Skrbimo za zanesljivo, varno, pravočasno in celovito oskrbo lekarn, bolnišnic ter drugih partnerjev z zdravili in medicinskimi pripomočki ter drugimi izdelki in storitvami.

Vrednote

intergriteta

kupec na prvem mestu

odgovornost

spoštovanje

odličnost