Kemofarmacija website uses cookies with the aim of providing its web service, advertising systems and functionalities that would not be possible without them.

By continuing to use these websites, you agree to use cookies.

If you do not want to use cookies, you can deactivate them by going to your browser settings.

More information and settings
Objavljeno dne 11.09.2023

Letos septembra mineva 15 let od izida prve številke glasila FarmaInfo. FarmaInfo je glasilo za strokovno javnost. Naš cilj je izbirati teme, ki pomagajo lekarniškim farmacevtom pri dnevnem delu v lekarni – pri svetovanju pacientom.

Objavljeno dne 01.08.2023

Tudi v najtoplejših poletnih dneh v Kemofarmaciji zagotavljamo hladno verigo. Tako skupaj z dobavitelji in našimi kupci skrbimo, da pacient na koncu oskrbne verige prejme kakovostno, varno in učinkovito zdravilo ob pravem času.

Objavljeno dne 05.07.2023

Čez poletje si lažje vzamemo čas tudi za izobraževanje, ki lahko poteka v bolj prijetnem in udobnem vzdušju za računalnikom, na tablici ali pametnem telefonu.

Objavljeno dne 20.06.2023

Kemofarmacija je že leta 2020, kot članica McKesson Europe, sprejela zavezo, da postane ogljično nevtralna do leta 2030. Od novembra 2022 je Kemofarmacija del skupine PHOENIX.Skupina PHOENIX se ciljem postati ogljično nevtralna znotraj lastnih procesov do leta 2030 pridružuje boju proti podnebnim spremembam.

Objavljeno dne 05.06.2023

Skladno z našo zavezo postati ogljično nevtralni, v Kemofarmaciji od začetka leta 2022 uporabljamo zeleno elektriko. In seveda upoštevamo načela učinkovite in varčne rabe, kajti najbolj zelena je tista elektrika, ki je ne porabimo.

Objavljeno dne 08.05.2023

Kemofarmacija kot veletrgovina z zdravili in medicinskimi pripomočki zagotavlja tudi ustrezno ravnanje z odpadnimi zdravili. Cilj skupnega načrta ravnanja z odpadnimi zdravili je varno odstranjevanje odpadnih zdravil in posledično ohranjanje čistega okolja.

Ali ste vedeli?

Kdo smo

Veletrgovec z najširšo ponudbo zdravil.

Veletrgovec, ki s svojimi storitvami kupcem ponuja najboljše rešitve - distribucija, informacije, svetovanje, poslovanje.

Veletrgovec, ki z zdravili in medicinskimi pripomočki pokriva vso Slovenijo.

Kemofarmacija v številkah

več kot 180 zaposlenih

več kot 11.500 izdelkov na zalogi, neomejeno po naročilu

več kot 350 dobaviteljev

več kot 1.100 kupcev: vse javne in bolnišnične lekarne, večina zdravstvenih centrov, veterinarjev in specializiranih trgovin