Kemofarmacija website uses cookies with the aim of providing its web service, advertising systems and functionalities that would not be possible without them.

By continuing to use these websites, you agree to use cookies.

If you do not want to use cookies, you can deactivate them by going to your browser settings.

More information and settings
Objavljeno dne 25.03.2024

Najuspešnejše uporabnike portala za e-izobraževanje strokovne zdravstvene javnosti FarmaPro, www.farmapro.si, vsako leto februarja nagradimo z nazivom FarmaPro ekspert. 

Objavljeno dne 06.03.2024

Struktura trga zdravil se je v preteklih letih zelo spremenila. Veletrgovska marža pa je regulirana in je enaka že od leta 2011 in se ne usklajuje niti z inflacijo. Ker je vedno več dragih, specialnih zdravil, se dogaja, da ob potrebnih mesečnih zalogah za zanesljivo oskrbo trga, naraščajočih stroških za transport in skladiščenje ter ob inflaciji veletrgovska marža ne pokrije niti stroškov vzdrževanja zalog.

Objavljeno dne 04.03.2024

Uprava delniške družbe Kemofarmacija, veletrgovina za oskrbo zdravstva, d.d., Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana, Ljubljana (v nadaljevanju: KEMOFARMACIJA d.d. ali družba), v skladu z 295. členom Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) sklicuje 35. skupščino delniške družbe KEMOFARMACIJA d.d., ki bo dne 5.4.2024 ob 10. uri v prostorih Kemofarmacije d.d., Cesta na Brdo 100, v Ljubljani, ...

 

Objavljeno dne 26.02.2024

Strokovno glasilo FarmaInfo odslej na voljo tudi v bolj sodobni obliki z možnostjo interaktivnega listanja.
FarmaInfo v lekarne vsak mesec prinaša aktualne, koristne in kakovostne vsebine, ki informirajo in izobražujejo ter pomagajo pri svetovanju pacientom.

Objavljeno dne 09.02.2024

V povprečju v Sloveniji manjka okrog 250 zdravil, vendar so zaenkrat na voljo ustrezne terapevtske zamenjave, druge tehnološke oblike ali različna pakiranja. To zahteva dodatno komunikacijo in usklajevanje med deležniki v oskrbni verigi, toda pacienti vseeno dobijo ustrezno terapijo.

Objavljeno dne 24.01.2024

V Kemofarmaciji, kot članici skupine PHOENIX, izpolnjujemo svoje poslanstvo in skrbimo za zdravje ter dobro počutje ljudi. Kot podjetje moramo zagotoviti, da naša rast ne ustvarja vrednosti le za nas, temveč tudi za družbo in okolje, v katerem delujemo. Zato pri vseh svojih odločitvah in aktivnostih sledimo našemu programu trajnostnega razvoja.

Ali ste vedeli?

Kdo smo

Veletrgovec z najširšo ponudbo zdravil.

Veletrgovec, ki s svojimi storitvami kupcem ponuja najboljše rešitve - distribucija, informacije, svetovanje, poslovanje.

Veletrgovec, ki z zdravili in medicinskimi pripomočki pokriva vso Slovenijo.

Kemofarmacija v številkah

več kot 180 zaposlenih

več kot 11.500 izdelkov na zalogi, neomejeno po naročilu

več kot 350 dobaviteljev

več kot 1.100 kupcev: vse javne in bolnišnične lekarne, večina zdravstvenih centrov, veterinarjev in specializiranih trgovin