Kemofarmacija website uses cookies with the aim of providing its web service, advertising systems and functionalities that would not be possible without them.

By continuing to use these websites, you agree to use cookies.

If you do not want to use cookies, you can deactivate them by going to your browser settings.

More information and settings

Od distribucije zdravil do storitev za kupce in dobavitelje

Poleg zdravil in medicinskih pripomočkov naš prodajni program zajema še kozmetiko, prehranska dopolnila, kemikalije ter različne storitve za kupce in dobavitelje.       Kemofarmacija je veletrgovec z zdravili in medicinskimi pripomočki, ki skrbi za celovito oskrbo slovenskega zdravstva, predvsem lekarn in bolnišnic, pa tudi zdravstvenih domov, diagnostičnih laboratorijev in specializiranih prodajaln. Čeprav je prodaja in distribucija osnovna dejavnost, nudimo svojim poslovnim partnerjem tudi uvoz neregistriranih zdravil, logistično podporo pri izvajanju kliničnih raziskav, skladiščenje in logistične storitve.

Kemofarmacija je bila ustanovljena leta 1947 kot državno gospodarsko podjetje republiškega pomena za promet z zdravili in s sanitetnim materialom. Danes je Kemofarmacija vodilni slovenski veletrgovec z zdravili. Distribucijski center, od koder učinkovito in zanesljivo oskrbujemo vse naše kupce, se nahaja v Ljubljani, na sedežu družbe, kjer je zaposlenih več kot 180.

Kemofarmacija je članica skupine PHOENIX, vodilnega evropskega veletrgovca z zdravili lastnika lekarn in ponudnika storitev za farmacevtsko industrijo. Izkušnje iz ostalih evropskih trgov prenašamo tudi v Slovenijo. Tako nastajajo nove storitve, kot sta mesečno glasilo FarmaInfo s prilogo Receptum, in FarmaPro, spletno strokovno izobraževanje za zdravnike in farmacevte.

V Kemofarmaciji ves čas sledimo sodobnim trendom e-poslovanja. Več kot 90 % naročil lekarniških kupcev sprejmemo elektronsko. Elona, spletni portal za kupce, je sodoben B2B portal za nakup in komunikacijo s kupci. Dobavitelji imajo za poslovanje na voljo portal eNabava. Oba portala sta med seboj povezana, kar nam omogoča optimizacijo poslovnih procesov.

Kot vodilni veletrgovec z zdravili, ki ima dovoljenje za poln obseg opravljanja dejavnosti prometa z zdravili na debelo, smo eden izmed ključnih členov v verigi oskrbe z zdravili v Sloveniji. S kakovostno in zanesljivo oskrbo lekarn, bolnišnic in ostalih zdravstvenih organizacij skrbimo, da so kakovostna, varna in učinkovita zdravila dostopna vsem, in takrat, ko jih potrebujejo. 

Ali ste vedeli?

Vizija Kemofarmacije

Biti prva izbira pri oskrbi z zdravili – za dobavitelje in kupce.

Kdo smo

Veletrgovec z najširšo ponudbo zdravil.

Veletrgovec, ki s svojimi storitvami kupcem ponuja najboljše rešitve - distribucija, informacije, svetovanje, poslovanje.

Veletrgovec, ki z zdravili in medicinskimi pripomočki pokriva vso Slovenijo.