Kemofarmacija website uses cookies with the aim of providing its web service, advertising systems and functionalities that would not be possible without them.

By continuing to use these websites, you agree to use cookies.

If you do not want to use cookies, you can deactivate them by going to your browser settings.

More information and settings

31. skupščina delniške družbe Kemofarmacija d.d.

Objavil/a Boštjan Humar, 22.10.2020

Uprava delniške družbe Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100, Ljubljana, sklicuje 31. skupščino delniške družbe Kemofarmacija, d.d., ki bo dne 25.11.2020 ob 12. uri v prostorih Kemofarmacije d.d., Cesta na Brdo 100, v Ljubljani, z naslednjim


DNEVNIM REDOM:

  1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov: predsednika skupščine in  verifikacijske komisije
  2. Seznanitev s Poročilom o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe v poslovnem letu 2020
  3. Razporeditev bilančnega dobička za poslovno leto 2020 in podelitev razrešnice Upravi ter Nadzornemu svetu
  4. Ugotovitev in odprava napake pri zapisu vrste zastopnika družbe v sodno/poslovnem registru

Priloga: 2020-11-25_Kemofarmacija_sklic_skupscine