Kemofarmacija website uses cookies with the aim of providing its web service, advertising systems and functionalities that would not be possible without them.

By continuing to use these websites, you agree to use cookies.

If you do not want to use cookies, you can deactivate them by going to your browser settings.

More information and settings

22. april: Svetovni dan Zemlje

Objavil/a Katarina Urbančič Zupančič, 21.04.2022

22. aprila obeležujemo svetovni dan zemlje. Geslo letošnjega dneva Zemlje je »investirajmo v naš planet«. ​​​​Zdaj je namreč čas, da stopimo skupaj in ukrepamo. Čas je, da najdemo rešitve za podnebno krizo in izberemo trajnostni razvoj.

Podnebne spremembe in globalno segrevanje so dejstvo, na katerega nas opozarjajo znanstveniki že vrsto leto. Strokovnjaki napovedujejo, da bo povprečna globalna temperatura ozračja že okoli leta 2030 glede na predindustrijsko dobo višja za 1,5 stopinje Celzija. Gre za resno opozorilo, da svetu in človeštvu grozijo katastrofalne naravne nesreče, kot so suše, poplave, vročinski valovi ter izumrtja rastlinskih in živalskih vrst.

Leta 2015 so Združeni narodi sprejeli trajnostne cilje in tudi Slovenija je že leta 2017 oblikovala Strategijo razvoja Slovenije 2030. Na ravni EU smo se z zelenim dogovorom (Green Deal) iz leta 2019 zavezali, da bomo do leta 2030 zmanšali emisije za vsaj 55 % v primerjavi z ravnmi leta 1990.

Zato je pomembno, da ukrepamo takoj in začnemo zmanjševati naš ogljični odtis. To lahko dosežemo s trajnostnimi izbirami na ravni organizacij in posameznika. Vsak od nas lahko prispeva svoj delček v boju proti podnebnim spremembam.

KAJ JE TRAJNOSTNI RAZVOJ?
Trajnostni razvoj je takšen način razvoja, ki zadošča današnjim potrebam, ne da bi pri tem ogrožal možnosti prihodnjih generacij, da zadostijo svojim lastnim potrebam.
(Svetovna komisija za okolje in razvoj (WCED), 1987)

KAJ JE OGLJIČNI ODTIS?
​​​​​​​Ogljični odtis je skupna količina emisij toplogrednih plinov, ki so posledica aktivnosti, posameznika, organizacije, dogodka ali proizvoda, izražena v ekvivalentu ogljikovega dioksida (CO2). Ogljični odtis je sestavljen iz vsote neposrednega ali primarnega ogljičnega odtisa (npr. prevoz, poraba energentov, poraba elektrike) in posrednega ali sekundarnega ogljičnega odtisa (npr. hrana in pijača, rekreacija, finančne storitve).

Vas zanima vaš ogljični odtis? Preverite na na footprint.wwf.org.uk/#/.

V Kemofarmaciji se zavedamo vpliva našega poslovanja na okolje in pomena trajnostnega razvoja, zato nenehno iščemo nove možnosti izboljšav s ciljem zmanjševati naš ogljični odtis. V naslednjih mesecih bomo začeli s postopnim ukinjanjem tiskanih dokumentov, ki jih pošiljamo kupcem z blagom, to je dobavnic in računov. Cilj je, da dokumente prenesemo v elektronsko okolje in zaživimo digitalno.

 

Vir: earthday.org, ekosola.si, dostopano 18. 3. 2022
Foto: www.pixabay.comwww.shutterstock.com