Kemofarmacija website uses cookies with the aim of providing its web service, advertising systems and functionalities that would not be possible without them.

By continuing to use these websites, you agree to use cookies.

If you do not want to use cookies, you can deactivate them by going to your browser settings.

More information and settings

32. skupščina delniške družbe Kemofarmacija d.d.

Objavil/a Boštjan Humar, 19.11.2021

Uprava delniške družbe Kemofarmacija d.d., Ljubljana, sklicuje 32. skupščino delniške družbe, ki bo dne 20.12.2021 ob 16. uri v prostorih Kemofarmacije d.d., Cesta na Brdo 100, v Ljubljani, z naslednjim

 

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov: predsednika skupščine in  verifikacijske komisije
2. Seznanitev s Poročilom o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe v poslovnem letu 2021
3. Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2021 in podelitev razrešnice upravi ter nadzornemu svetu
4. Prenehanje mandata člana nadzornega sveta
5. Podelitev mandata članu nadzornega sveta
6. Podelitev mandata članu nadzornega sveta

Priloga: 2021-12-20_Kemofarmacija_sklic_skupscine