Kemofarmacija website uses cookies with the aim of providing its web service, advertising systems and functionalities that would not be possible without them.

By continuing to use these websites, you agree to use cookies.

If you do not want to use cookies, you can deactivate them by going to your browser settings.

More information and settings

33. skupščina delniške družbe Kemofarmacija d.d.

Objavil/a Boštjan Humar, 14.04.2022

Uprava delniške družbe Kemofarmacija d.d., Ljubljana, sklicuje 33. skupščino delniške družbe, ki bo dne 16.5.2022 ob 10. uri v prostorih Kemofarmacije d.d., Cesta na Brdo 100, v Ljubljani, z naslednjim

 

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov: predsednika skupščine in verifikacijske komisije.
2. Sprememba statuta družbe
3. Seznanitev z imenovanjem predstavnika zaposlenih v nadzorni svet družbe

Priloga: 2022-05-16_Kemofarmacija_sklic_skupscine