Kemofarmacija website uses cookies with the aim of providing its web service, advertising systems and functionalities that would not be possible without them.

By continuing to use these websites, you agree to use cookies.

If you do not want to use cookies, you can deactivate them by going to your browser settings.

More information and settings

34. skupščina delniške družbe Kemofarmacija d.d.

Objavil/a Boštjan Humar, 18.11.2022
Uprava delniške družbe Kemofarmacija d.d., Ljubljana, sklicuje 34. skupščino delniške družbe, ki bo dne 19.12.2022 ob 9. uri v prostorih Kemofarmacije d.d., Cesta na Brdo 100, v Ljubljani, z naslednjim
 
 
DNEVNIM REDOM:
 
  1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov: predsednika skupščine in  verifikacijske komisije
  2. Seznanitev s Poročilom o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe v poslovnem letu 2022
  3. Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2022 in podelitev razrešnice upravi ter nadzornemu svetu
  4. Imenovanje revizorja družbe za poslovna leta  2023, 2024 ter 2025
  5. Seznanitev s podelitvijo mandata predstavniku zaposlenih v nadzornem svetu
  6. Razno