Kemofarmacija website uses cookies with the aim of providing its web service, advertising systems and functionalities that would not be possible without them.

By continuing to use these websites, you agree to use cookies.

If you do not want to use cookies, you can deactivate them by going to your browser settings.

More information and settings

Hladno verigo zagotavljamo tudi v najtoplejših poletnih dneh

Objavil/a Katarina Urbančič Zupančič, 19.08.2022

V Kemofarmaciji imamo na zalogi več kot 600 različnih izdelkov*, ki zahtevajo pogoje hladne verige. To so izdelki, ki morajo biti celoten čas skladiščenja, transporta in do končnega prejema pri kupcih shranjena v temperaturnih pogojih od 2 °C do 8 °C. Z zagotavljanjem teh pogojev pacient prejme zdravilo, ki je kakovostno, varno in učinkovito. Vsi tovrstni izdelki imajo na ovojnini jasno označene pogoje shranjevanja.  Med take izdelke sodijo na primer zdravila, kot so inzulini, številna onkološka zdravila in biološka zdravila za avtoimune bolezni.

Naročila za izdelke, ki sodijo v hladno verigo, v Kemofarmaciji pripravljamo v hladilnici, kjer neprekinjeno vzdržujemo zahtevano temperaturo od 2 °C do 8 °C. Hladilnica je opremljena tudi s sistemom alarmov za obveščanje v primeru morebitnega odstopanja. Izdelke hladne verige dostavljamo v pasivno hlajenih (posebej temperaturno izoliranih) zabojnikih, ki so pripravljeni tako, da zagotavljajo vzdrževanje ustrezne temperature med 2 °C in 8 °C celoten čas priprave in transporta. Vsa dostavna vozila Kemofarmacije so opremljena s hladilno-grelnim sistemom in izpisom temperature.

Z validiranimi postopki, skladnimi z dobro distribucijsko prakso, zagotavljamo prevzem, skladiščenje, pripravo in dostavo zdravil pod ustreznimi temperaturnimi pogoji skozi celo leto. Tako skupaj z dobavitelji in našimi kupci skrbimo, da pacient na koncu oskrbne verige prejme kakovostno, varno in učinkovito zdravilo ob pravem času.

*Vir: DIS, avgust 2022