Kemofarmacija website uses cookies with the aim of providing its web service, advertising systems and functionalities that would not be possible without them.

By continuing to use these websites, you agree to use cookies.

If you do not want to use cookies, you can deactivate them by going to your browser settings.

More information and settings

Izzivi veletrgovcev z zdravili

Objavil/a Katarina Urbančič Zupančič, 25.11.2022

Veletrgovci z zdravili delujemo v reguliranem sektorju, kar pomeni, da ne moremo vplivati niti na povpraševanje po zdravilih ali na njihove cene niti ne moremo prilagajati cen svojih storitev, saj so le te regulirane na nacionalni ravni. Zaradi hitro rastočih cen goriva in električne energije se zato veletrgovci z zdravili srečujemo z velikimi pritiski.1

Trajno naraščanje cen energentov neposredno in pomembno vpliva na poslovanje veletrgovcev z zdravili in čedalje bolj ogroža zanesljivo distribucijo zdravil in medicinskih pripomočkov ter ostalih nemedicinskih izdelkov v lekarne in bolnišnice.1

Med največjimi izzivi veletrgovcev v Sloveniji so:

 • Veletrgovske marže* so regulirane, nespremenjene in neusklajene z inflacijo že od leta 2011 ter med najnižjimi v EU2 (skupno predstavljajo manj kot 5 % maloprodajne cene zdravila2), kar ne zadošča za pokrivanje stroškov vseh zakonsko zahtevanih aktivnosti.
 • Povišanje cene energentov povečuje stroške skladiščenja in stroške razvoza zdravil kupcem. Zdravila so temperaturno občutljiva in potrebujejo konstantno vzdrževanje temperature (sobna temperatura, hladna veriga).
 • Postopki javnega naročanja:
  Neuravnotežen odnos med naročnikom in ponudnikom: naročniki se ne zavezujejo h količinam, slabo ocenijo potrebe, naročilo lahko prekinejo brez razloga, zahtevajo fiksne popuste ob spreminjajoči se ceni zdravil; po drugi strani moramo ponudniki zagotavljati redno oskrbo, finančno zavarovanje ponudbe, imeti poravnane vse obveznosti BON-2.
  Centralizacija postopkov lahko vodi v zmanjšanje konkurence in preveliko odvisnost od enega samega ponudnika, kar lahko pripelje do motenj v preskrbi.
 • Dolgotrajni in dragi postopki pridobivanja začasnih dovoljenj za vnos/uvoz zdravil, ki v Sloveniji nimajo veljavnega dovoljenja za promet.
 • Motnje pri nabavi zdravil zaradi:
  - majhnosti trga: proizvajalci se zaradi optimizacije stroškov umikajo ali sploh ne vstopijo na slovenski trg;
  - omejevanja količin s strani proizvajalcev;
  - izjemnih razmer (Brexit, covid-19, vojna v Ukrajini).

 

Alenka Rutar Pariš
vodja marketinga, komunikacij in zunanjih zadev

 

* Veletrgovska marža znaša 1,1 % PEC + 0,50 EUR, vendar ne več kot 27,50 EUR. Pri zdravilih, dražjih od 50 EUR/škatlico, ki vrednostno predstavljajo kar dve tretjini slovenskega trga, znaša veletrgovska marža 2,1 % ali manj.
PEC = proizvajalčev element cene

 

Viri: 1. FINAL - GIRP position on inflationary pressures[1][2] copy, oktober 2022 2. Predstavitvena zloženka TZS – Sekcije veletrgovcev z zdravili, september 2022.