Kemofarmacija website uses cookies with the aim of providing its web service, advertising systems and functionalities that would not be possible without them.

By continuing to use these websites, you agree to use cookies.

If you do not want to use cookies, you can deactivate them by going to your browser settings.

More information and settings

Posodobljen program trajnostnega razvoja

Objavil/a Katarina Urbančič Zupančič, 24.01.2024

V Kemofarmaciji, kot članici skupine PHOENIX, izpolnjujemo svoje poslanstvo in skrbimo za zdravje ter dobro počutje ljudi. Kot podjetje moramo zagotoviti, da naša rast ne ustvarja vrednosti le za nas, temveč tudi za družbo in okolje, v katerem delujemo. Zato pri vseh svojih odločitvah in aktivnostih sledimo našemu programu trajnostnega razvoja.

Program trajnostnega razvoja
 
Naš posodobljen program trajnostnega razvoja zajema pet osrednjih področij in predstavlja okvir za naše trajnostno upravljanje:
 
1. Boj proti podnebnim spremembam: razvoj in izvajanje podnebne strategije.
2. Varčevanje z viri: zavezanost k ponovni uporabi, zmanjševanju in recikliranju, kjer je mogoče.
3. Odgovorna dobavna veriga: razvoj in vzpostavitev procesov, ki vključujejo skrb za človekove pravice in okolje vzdolž naše dobavne verige.
4. Raznolikost, enake možnosti in vključevanje: spodbujanje družbene raznolikosti med zaposlenimi.
5. Skrb za skupnost: podpora projektom, ki so skladni z našim poslanstvom.
 
S programom trajnostnega razvoja pokrivamo vsa področja standardov ESG.