Kemofarmacija website uses cookies with the aim of providing its web service, advertising systems and functionalities that would not be possible without them.

By continuing to use these websites, you agree to use cookies.

If you do not want to use cookies, you can deactivate them by going to your browser settings.

More information and settings

Skrbimo za varno odstranjevanje odpadnih zdravil

Objavil/a Katarina Urbančič Zupančič, 08.06.2022

Kemofarmacija kot veletrgovina z zdravili in medicinskimi pripomočki zagotavlja tudi ustrezno ravnanje z odpadnimi zdravili. Cilj skupnega načrta ravnanja z odpadnimi zdravili je varno odstranjevanje odpadnih zdravil in posledično ohranjanje čistega okolja.

V letu 2021 smo zbrali 74,3 tone odpadnih zdravil. Od tega jih je bilo samo v lekarnah in specializiranih prodajalnah lani zbranih 37,6 ton. Pri ostalih izvajalcih javne zdravstvene službe smo prevzeli 9,0 ton odpadnih zdravil, 27,7 ton odpadnih zdravil pa prihaja od izvajalcev zdravstvene dejavnosti (ambulante, klinike, bolnišnični oddelki, psihiatrične ustanove) in veterinarske dejavnosti (klinike in ambulante).

Tudi letos v gospodinjstvih opažamo trend bolj natančnega ločevanja odpadnih zdravil od drugih vrst odpadkov, kar je dokaz, da se aktivnosti glede ozaveščanja splošne javnosti obrestujejo. Pomembno je, da vemo, da v sodček za odpadna zdravila ne sodijo ostri predmeti, kozmetika in prehranska dopolnila. Po Uredbi o ravnanju z odpadnimi zdravili v lekarni tudi ni dovoljeno odlagati odpadnih radiofarmacevtskih izdelkov in odpadnih zdravil iz krvi in plazme.

Kemofarmacija skupaj z drugimi deležniki v Skupnem načrtu za ravnanje z odpadnimi zdravili skrbi za prevzem zbranih odpadnih zdravil pri izvajalcih javne službe, imetnikih dovoljenja za opravljanje prometa z zdravili na drobno in veletrgovcih. Poskrbimo za prehodno skladiščenje in prevoz odpadnih zdravil do izvajalcev oz. predelovalcev, ki odpadna zdravila varno uničijo na način, da ni negativnega vpliva na okolje. Uničenje zdravil izvaja pogodbeni izvajalec, ki je pod stalnim nadzorom Ministrstva za okolje in prostor. Postopek za uničenja zdravil je predvsem sežig.

Z optimizacijo logistike prevzema sodčkov z odpadnimi zdravili pomembno prispevamo k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov ter k časovni in stroškovni učinkovitosti. Prevzem polnih sodčkov poteka namreč istočasno ob dostavi naročil.

Hvala vsem, ki sodelujete pri ozaveščanju in uresničevanju ciljev skupnega načrta ravnanja z odpadnimi zdravili. Tako skupaj pomembno prispevamo k trajnostnemu razvoju.

 

Vir: Letno poročilo nosilca izvajanja Skupnega načrta ravnanja z odpadnimi zdravili, 18. 3. 2022.