Kemofarmacija website uses cookies with the aim of providing its web service, advertising systems and functionalities that would not be possible without them.

By continuing to use these websites, you agree to use cookies.

If you do not want to use cookies, you can deactivate them by going to your browser settings.

More information and settings

Skupina PHOENIX sprejela podnebni cilj

Objavil/a Katarina Urbančič Zupančič, 20.06.2023

Kemofarmacija je že leta 2020, kot članica McKesson Europe, sprejela zavezo, da postane ogljično nevtralna do leta 2030. Od novembra 2022 je Kemofarmacija del skupine PHOENIX, ki se ciljem postati ogljično nevtralna znotraj lastnih procesov do leta 2030 pridružuje boju proti podnebnim spremembam.

Skupina PHOENIX si je zastavila uradni cilj, da do leta 2030 postane ogljično nevtralna znotraj lastnih procesov. Za vsaj 30 % želi zmanjšati svoje emisije obsega 1 in 2. Na ta način skupina PHOENIX dodatno krepi svojo zavezanost k ustvarjanju dodane vrednosti za družbo in okolje.

Leon Jankelevitsh, član uprave za logistiko in trajnostno dobavno verigo, pravi: "Smo del družbe in vodilni evropski ponudnik storitev na področju zdravstva. Zato je naša dolžnost, da  prispevamo k večji zaščiti podnebja in pomagamo zlasti pri zmanjševanju zdravstvenih tveganj, povezanih z naraščajočimi temperaturami." Dodaja še: "Prepričani smo, da je poslovni uspeh našega podjetja neločljivo povezan z našo družbeno in okoljsko odgovornostjo. Pričakovanja naših strank, zaposlenih in vlagateljev so vedno večja – prav tako tudi regulativne zahteve."

Glavni viri emisij poslovanja skupine PHOENIX so poraba električne energije, uporaba dizelskih vozil in poraba zemeljskega plina. Zmanjšanje emisij načrtujejo doseči z ukrepi za energetsko učinkovitost, spremembo virov energije (npr. prehod z dizelskega na električna vozila), nakupom zelene elektrike in lastno proizvodnjo sončne energije. Podjetje pri tem sledi znanstveno podprtim ciljem trajnostnega razvoja, ki spodbujajo ambiciozne trajnostne ukrepe v zasebnem sektorju, tako da organizacijam pomagajo določiti cilje za zmanjšanje emisij. Poleg dejanskega zmanjšanja emisij bo skupina PHOENIX od leta 2030 dalje preostanek emisij CO2 nadomestila s podporo izbranim visokokakovostnim projektom za blažitev podnebnih sprememb, ki bodo pridobili emisijski dobropis.  Obenem si skupina PHOENIX kot izvajalec zdravstvenih storitev prizadeva za optimizacijo zbiranja podatkov o svojih emisijah vzdolž celotne dobavne verige (emisije obsega 3).

Skupina PHOENIX je nedavno začela izvajati trajnostni program, ki obravnava pet glavnih področij: podnebne ukrepe, krožno gospodarstvo, odgovorne dobavne verige, raznolikost in enake možnosti ter sodelovanje skupnosti. Da bi dosegli nadaljnji napredek na tem področju, so se v zadnjih mesecih osredotočili na razvoj podnebne strategije.

Oglejte si video, ki povzema pot skupine PHOENIX do ogljične nevtralnosti.