Kemofarmacija website uses cookies with the aim of providing its web service, advertising systems and functionalities that would not be possible without them.

By continuing to use these websites, you agree to use cookies.

If you do not want to use cookies, you can deactivate them by going to your browser settings.

More information and settings

Trg zdravil in ostalih OTC izdelkov v kanalu lekarn v letu 2021

Objavil/a Katarina Urbančič Zupančič, 03.02.2022

V letu 2021 je celoten trg zdravil v Sloveniji znašal 815,0 milijona evrov (6,2 % rast). Trg zdravil v kanalu bolnic je znašal 225,1 milijona evrov (3,9 % rast), v kanalu lekarn pa 585,6 milijonov evrov.

V primerjavi z lanskim letom je trg v kanalu lekarn zrasel za 7,4 %. Razmerje vrednosti trga zdravil na recept (521,2 milijona evrov) proti vrednosti trga zdravil brez recepta (64,3 milijonov evrov) je bilo približno 8,1 proti 1.

Vrednost trga ostalih OTC izdelkov je znašala je 76,4 milijonov evrov (2,7 % rast).

TRG ZDRAVIL NA RECEPT V LETU 2021
V letu 2021 je trg zdravil na recept v kanalu lekarn znašal 521,2 milijonov evrov in je glede na leto 2020 zrasel za 8,0 %.

Pregled razvoja trga po ATC klasifikaciji kaže, da je v letu 2021 večina kategorij rasla, med njimi največ zdravila za bolezni dihal (za 31,8 %) in zdravila za bolezni kože in podkožnega tkiva (26,0 %). Največji padec (za 6,0 %) se beleži pri zdravilih za bolezni sečil in spolovil ter spolni hormoni.

Predstavljamo deset največjih proizvajalcev in blagovnih znamk zdravil na recept na slovenskem farmacevtskem trgu v kanalu lekarn (glede na vrednost prodaje, VPC):

TRG ZDRAVIL BREZ RECEPTA IN OSTALIH IZDELKOV OTC
Trg zdravil brez recepta (BRp) in ostalih izdelkov OTC je v letu 2021 skupno znašal 140,7 milijona evrov. V primerjavi z lanskim letom je zrasel za 2,7 %.

Najbolj prodajana skupina med zdravili brez recepta so produkti za bolečino. Največjo rast so imeli enteralna prehrana, produkti za prebavo, želodčne težave, drisko in produkti za sproščanje, stres in nemir, nespečnost. Največji padec prodaje so imeli produkti za kašelj, prehlad in ostala respiratorna sredstva.

Med izdelki OTC po prodaji prednjačijo vitamini, minerali ter testi in merilni instrumenti, sledijo jim produkti za inkontinenco. Največjo rast so imeli produkti za kozmetiko, produkti za prebavo, želodčne težave, driske in produkti za bolečino. Največji padec prodaje so imeli toniki.

Predstavljamo prvih 10 kategorij med zdravili BRp in ostalimi izdelki OTC.

Predstavljamo deset največjih proizvajalcev ter blagovnih znamk zdravil brez recepta in ostalih izdelkov OTC na slovenskem farmacevtskem trgu v kanalu lekarn (glede na vrednost prodaje, VPC):