Kemofarmacija website uses cookies with the aim of providing its web service, advertising systems and functionalities that would not be possible without them.

By continuing to use these websites, you agree to use cookies.

If you do not want to use cookies, you can deactivate them by going to your browser settings.

More information and settings

Trg zdravil in ostalih OTC izdelkov v kanalu lekarn v prvi polovici leta 2022

Objavil/a Katarina Urbančič Zupančič, 07.09.2022

V prvi polovici leta 2022 (od januarja do junija) je celoten trg zdravil v Sloveniji znašal 441,1 milijona evrov (12,5 % rast). Trg zdravil v kanalu bolnic je znašal 120,3 milijona evrov (12,7 % rast), v kanalu lekarn pa 318,8 milijonov evrov (12,7 % rast).

V primerjavi z lanskim letom je trg v kanalu lekarn zrasel za 12,7 %. Razmerje vrednosti trga zdravil na recept (282,2 milijona evrov) proti vrednosti trga zdravil brez recepta (36,6 milijonov evrov) je bilo približno 8 proti 1. Vrednost trga ostalih OTC izdelkov je znašala je 41,0 milijonov evrov (9,6 % rast).

TRG ZDRAVIL NA RECEPT V PRVI POLOVICI LETA 2022

V prvi polovici leta 2022 je trg zdravil na recept v kanalu lekarn znašal 282,2 milijona evrov in je glede na lani zrasel za 11,8 %.

Pregled razvoja trga po ATC klasifikaciji kaže, da so v prvi polovici leta 2022 vse kategorije rasle, med njimi največ zdravila za bolezni mišično-skeletnega sistema (za 52,4 %) in zdravila za sistemsko zdravljenje infekcij (za 20,8 %). Najmanjša rast (za 0,9 %) se beleži pri zdravilih za bolezni sečil in spolovil ter spolni hormoni.

Predstavljamo deset največjih proizvajalcev in blagovnih znamk zdravil na recept na slovenskem farmacevtskem trgu v kanalu lekarn (glede na vrednost prodaje, VPC):

TRG ZDRAVIL BREZ RECEPTA IN OSTALIH IZDELKOV OTC

Trg zdravil brez recepta (BRp) in ostalih izdelkov OTC je v prvi polovici letošnjega leta skupno znašal 77,6 milijonov evrov. V primerjavi z lanskim letom je zrasel za 14,4 %. Najbolj prodajana skupina med zdravili brez recepta in tudi z največjo rastjo (75,4 %) so produkti za kašelj, prehlad in ostala respiratorna sredstva. Največji padec prodaje (25,6 %) so imeli vitamini in minerali.

Med ostalimi izdelki OTC po prodaji prednjačijo vitamini in minerali, produkti za inkontinenco ter testi in merilni instrumenti. Največjo rast so imeli produkti za kašelj, prehlad in ostala respiratorna sredstva (54,0 %) ter toniki in drugi stimulansi (34,0 %). Največji padec pa testi in merilni instrumenti (7,6 %).

Predstavljamo deset največjih proizvajalcev ter blagovnih znamk zdravil brez recepta in ostalih izdelkov OTC na slovenskem farmacevtskem trgu v kanalu lekarn (glede na vrednost prodaje, VPC):

Vir: IQVIA, junij 2022