Kemofarmacija website uses cookies with the aim of providing its web service, advertising systems and functionalities that would not be possible without them.

By continuing to use these websites, you agree to use cookies.

If you do not want to use cookies, you can deactivate them by going to your browser settings.

More information and settings

Trg zdravil na recept skozi oči veletrgovca z zdravili

Objavil/a Katarina Urbančič Zupančič, 12.10.2021

Potreben je volumen zdravil

Za vzdržno poslovanje veletrgovcev s polnim obsegom delovanja je pomembno, da imamo v strukturi zadosten celokupen volumen zdravil. Pravilnik o določanju cen zdravil je namreč oblikovan na način, da je definiran fiksen del, to je 0,5 EUR, ki nas ščiti in nam zagotavlja zaslužek tudi pri izredno poceni zdravilih, in relativno nizek ter navzgor omejen variabilen del za fi nanciranje dražjih zdravil. Dejstvo je, da je danes najhitreje rastoči segment dražjih zdravil, kjer je maksimalni zaslužek na škatlico omejen na 27,5 EUR. Tako v segmentu dragih zdravil znaša delež veletrgovine znotraj veleprodajne cene krepko pod 1 %.

Na eni strani smo priča manjšanju volumna zdravil, na drugi pa smo omejeni z 27,5 EUR veletrgovske marže na razredu najdražjih zdravil, ki najhitreje raste. Samo z nenehnimi izboljšavami procesov in avtomatizacijo lahko obvladujemo velike volumne in sledimo spremembam na trgu.

Lani smo našim kupcem, lekarnam in bolnišnicam dostavili več kot 20 milijonov kosov/škatlic zdravil. S predanim delom vseh zaposlenih poslujemo uspešno in zagotavljamo zanesljivo oskrbo trga z zdravili. V letu 2020 smo v razvoj poslovanja, v prenovo skladišča in nadgradnjo poslovno-informacijskega sistema investirali 6,5 milijona evrov. Letos bodo naša investiranja usmerjena predvsem v rešitve trajnostnega razvoja in zmanjševanju našega ogljičnega odtisa.

Vloga veletrgovca z zdravili je povezava med farmacevtsko industrijo in lekarnami ter bolnišnicami. Pogosto ima farmacevtska industrija svoje distribucijske centre in skladišča po celotni Evropi in tudi izven. V takih primerih se oskrbne poti še podaljšajo in možnost v motnji oskrbe z zdravili postane še večji riziko, kar se je pokazalo tudi v zadnji pandemiji covida-19.

Veletrgovine z zdravili združujemo naročila in posledično zmanjšujemo število transakcij, potrebnih za oskrbo trga z zdravili. Povprečno je bilo v letu 2020 v našem naročilu enega kupca 54 različnih vrst zdravil in 20 različnih dobaviteljev. Lekarniški farmacevti z naročanjem pri veletrgovcih z zdravili optimizirajo svoj proces naročanja in pridobijo nekaj časa, ki ga lahko namenijo svetovanju.

Veletrgovec s polnim obsegom poslovanja

Poslanstvo veletrgovca z zdravili s polnim obsegom delovanja (angl. full-line wholesaler) je zanesljiva in nevtralna oskrba celotnega slovenskega zdravstva z vsemi zdravili ter v skladu z zakonodajnimi zahtevami. Od lekarne v centru pa do najbolj oddaljene lekarne na podeželju, na drugem koncu Slovenije. V skladu z obveznostmi javne službe, kot nam to nalaga zakon o zdravilih, moramo zdravilo dostaviti v času 24 ur od oddaje naročila oziroma v 72 urah, če je to čez vikend. S tem namenom imamo v Kemofarmaciji organizirano tudi dežurstvo. Zaloga zdravil za 2–3 tedne nam omogoča, da imamo rezervo tudi v primeru, ko pride do krajših oskrbnih motenj na strani proizvajalcev.

Veletrgovci s polnim obsegom delovanja smo lahko, zaradi načina poslovanja, tudi del rešitve pri zmanjševanju rizika nastanka motenj pri oskrbi z zdravili.

Ob tem je treba omeniti, da še vedno čakamo, da se na podlagi zakona o zdravilih pripravi tudi pravilnik o prometu z zdravili na debelo, ki bo definiral razlike med tremi tipi veletrgovin z zdravili – s polnim obsegom, s produktno omejenim in s kontaktno omejenim obsegom delovanja. Zaenkrat ima vseh 105 veletrgovcev z zdravili enak status.

Vsi deležniki v oskrbni verigi zdravil smo odgovorni, da poskrbimo, da pacienti dobijo varna in učinkovita zdravila takrat in tam, ko jih potrebujejo.

 

Alenka Rutar Pariš, vodja marketinga in komunikacij

 

Celoten članek preberite tukaj.


Reference:
1. Regulacija cen zdravil v Sloveniji odvisna od placnika, 14.11.2019 https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/v-srediscu/253003 (dostopano 12. januar 2021) 2. Data-on-file Kemofarmacija 3. Zakon o zdravilih: 3 tipi trgovine za promet na debelo – s polnim obsegom, s produktno omejenim in s kontaktno omejenim obsegom delovanja. http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6295&d=49683--s1=&d49683--p-1&d-49683-o=2 4. A pharmaceutical strategy for Europe https://ec.europa.eu/health/uman-use/strategy_en 5. https://www.farmaforum.si/sl/fokus/cene-zdravil 6. So zdravila res (pre)draga?, Alenka R. Pariš; https://www.linkedin.com/pulse/so-zdravila-res-predraga-alenka-rutar-pari%C5%A1; marec 2016 7. Pravilnik o dolocanju cen zdravil za uporabo v humani medicini http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12442

Nazaj na seznam
Ali ste vedeli?

Kdo smo

Veletrgovec z najširšo ponudbo zdravil.

Veletrgovec, ki s svojimi storitvami kupcem ponuja najboljše rešitve - distribucija, informacije, svetovanje, poslovanje.

Veletrgovec, ki z zdravili in medicinskimi pripomočki pokriva vso Slovenijo.

Kemofarmacija v številkah

več kot 160 zaposlenih

več kot 15.000 izdelkov na zalogi, neomejeno po naročilu

več kot 400 dobaviteljev

več kot 1.000 kupcev: vse javne in bolnišnične lekarne, večina zdravstvenih centrov, veterinarjev in specializiranih trgovin