Kemofarmacija website uses cookies with the aim of providing its web service, advertising systems and functionalities that would not be possible without them.

By continuing to use these websites, you agree to use cookies.

If you do not want to use cookies, you can deactivate them by going to your browser settings.

More information and settings

Uporabljamo zeleno elektriko

Objavil/a Katarina Urbančič Zupančič, 05.06.2023

Skladno z našo zavezo postati ogljično nevtralni, v Kemofarmaciji od začetka leta 2022 uporabljamo zeleno elektriko. In seveda upoštevamo načela učinkovite in varčne rabe, kajti najbolj zelena je tista elektrika, ki je ne porabimo.

Izraz zelena elektrika uporabljamo za električno energijo, proizvedeno s pretvorbo obnovljivih virov energije. K takim virom prištevamo vodo, veter, sonce, biomaso in geotermalno energijo. Zelena elektrika je proizvedena na okolju prijaznejši način in temelji na obnovljivih virih.*

Od dobavitelja električne energije smo prejeli certifikat, ki potrjuje, da je električna energija, ki smo jo porabili v letu 2022, pridobljena pri proizvajalcih,
ki električno energijo pridobivajo iz 100 % obnovljivih proizvodnih virov.

To je eden od naših prispevkov v skrbi za planet, na katerem živimo.

* Vir: Zelena elektrika - Focus, dostopano 12. 5. 2023

Foto: www.pixabay.com