Kemofarmacija website uses cookies with the aim of providing its web service, advertising systems and functionalities that would not be possible without them.

By continuing to use these websites, you agree to use cookies.

If you do not want to use cookies, you can deactivate them by going to your browser settings.

More information and settings
Objavljeno dne 25.05.2020

So situacije, na katere je nemogoče biti sto odstotno pripravljen. Takrat ti ostane to, kar si gradil skozi leta; zaupanje in spoštovanje partnerjev ter sodelavcev.

 

 

Objavljeno dne 08.04.2020

V sodelovanju z Lekarniško zbornico Slovenije smo v Kemofarmaciji poskrbeli za razvoz zaščitne opreme v slovenske lekarne iz skladišča Zavoda za blagovne rezerve.

 

 

Objavljeno dne 18.03.2020

Mi v teh dneh delamo. Oskrbujemo lekarne in bolnišnice z najnujnejšimi izdelki – z zdravili, medicinskimi pripomočki in zaščitno opremo.
V teh izjemnih časih so tudi naši zaposleni izjemni. Izvajamo ukrepe za zaščito zaposlenih, saj bomo le tako lahko nemoteno zagotavljali pravočasno dobavo zdravil vsem, ki jih potrebujejo.

 

 

Objavljeno dne 16.03.2020

Pomanjkanje zdravil postaja vedno večji problem tako za bolnike kot zdravstvene delavce. Do pomanjkanja zdravil prihaja v vseh evropskih državah in raziskave kažejo, da v zadnjih letih pogosteje. Pomanjkanje zdravil zato zahteva strateško upravljanje in usklajevanje znotraj celotne oskrbne verige z zdravili.

 

 

Objavljeno dne 18.02.2020

V letu 2019 je celoten trg zdravil v Sloveniji znašal 708,0 milijona evrov (4,8 % rast). Trg zdravil v kanalu bolnic je znašal 178,6 milijona evrov (7,7 % rast), v kanalu lekarn pa 524,3 milijonov evrov. V primerjavi z lanskim letom je trg v kanalu lekarn zrasel za 3,8 %. Razmerje vrednosti trga zdravil na recept (463,9 milijona evrov) proti vrednosti trga zdravil brez recepta (60,4 milijonov evrov) je bilo približno 7,7 proti 1. Vrednost trga ostalih OTC izdelkov je znašala je 69,5 milijonov evrov (8,9 % rast).

 

 

Objavljeno dne 23.01.2020

Slovenski trg zdravil je lani zaznamovalo pet ključnih stvari: nadaljnja rast trga, ki jo poganjajo zdaj že izredno draga zdravila, uvedba direktive o ponaredkih zdravil, priprava na skupno javno naročilo javnih lekarn, prenehanje nacionalnega javnega naročila za bolnišnice in konec leta še podaljšanje prehodnega obdobja za implementacijo vertikalne blokade.

 

 

Ali ste vedeli?

Kdo smo

Veletrgovec z najširšo ponudbo zdravil.

Veletrgovec, ki s svojimi storitvami kupcem ponuja najboljše rešitve - distribucija, informacije, svetovanje, poslovanje.

Veletrgovec, ki z zdravili in medicinskimi pripomočki pokriva vso Slovenijo.

Kemofarmacija v številkah

več kot 160 zaposlenih

več kot 15.000 izdelkov na zalogi, neomejeno po naročilu

več kot 400 dobaviteljev

več kot 1.000 kupcev: vse javne in bolnišnične lekarne, večina zdravstvenih centrov, veterinarjev in specializiranih trgovin