Kemofarmacija website uses cookies with the aim of providing its web service, advertising systems and functionalities that would not be possible without them.

By continuing to use these websites, you agree to use cookies.

If you do not want to use cookies, you can deactivate them by going to your browser settings.

More information and settings
Objavljeno dne 23.01.2019

Intervju z Davorinom Pohercem, predsednikom uprave Kemofarmacije, objavljen decembra 2018 v glasilu Lekarništvo (4-2018).

 

Objavljeno dne 18.01.2019

Letos smo se pridružili projektu, ki bo stkal najmočnejšo verigo v boju proti revščini doslej – Verigo dobrih ljudi. Projektu smo namenili sredstva, namenjena obdarovanju.

 

Objavljeno dne 29.11.2018

Kemofarmacija poleg svoje osnovne dejavnosti, veletrgovina z zdravili in medicinskimi pripomočki, zagotavlja tudi ustrezno ravnanje z odpadnimi zdravili. Zavedamo se namreč pomena trajnostnega razvoja podjetja. In ekološka učinkovitost je eno od treh področij, ki so v fokusu strategije družbene odgovornosti.

Objavljeno dne 09.11.2018

Zdravila brez recepta so zelo dostopna in razmeroma poceni ter, če se jih jemlje pravilno, omogočajo pacientom, da sami lajšajo simptome blažjih bolezni. To prinaša pomembne koristi tako za paciente kot tudi za sistem zdravstvenega varstva in gospodarstvo. Lekarne, ki jih oskrbujemo veletrgovci, varno prodajajo zdravila brez recepta milijonom pacientom po vsej Evropi.

Objavljeno dne 29.10.2018

Glavni cilj strategije družbene odgovornosti v McKesson Europe je zagotoviti trajnostni razvoj podjetja ob upoštevanju dolgoročnih sprememb, ki oblikujejo naše poslovno okolje. Z našimi družbenoodgovornimi aktivnostmi želimo ustvarjati dodano vrednost za vse naše deležnike in na drugi strani zmanjševati potencialno negativne vplive na okolje.

Objavljeno dne 29.10.2018

Uprava delniške družbe Kemofarmacija d.d., Ljubljana, sklicuje 29. skupščino delniške družbe, ki bo dne 30. 11. 2018 ob 11. uri v prostorih Kemofarmacije d.d., Cesta na Brdo 100, v Ljubljani, ...

The management board of the public limited company Kemofarmacija d.d. Ljubljana, convenes the 29th general meeting of the public limited company that will take place on November 30, 2018 at 11.00 a.m. in the premises of Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, in Ljubljana, ...

 

Ali ste vedeli?

Kdo smo

Veletrgovec z najširšo ponudbo zdravil.

Veletrgovec, ki s svojimi storitvami kupcem ponuja najboljše rešitve - distribucija, informacije, svetovanje, poslovanje.

Veletrgovec, ki z zdravili in medicinskimi pripomočki pokriva vso Slovenijo.

Kemofarmacija v številkah

več kot 160 zaposlenih

več kot 15.000 izdelkov na zalogi, neomejeno po naročilu

več kot 400 dobaviteljev

več kot 1.000 kupcev: vse javne in bolnišnične lekarne, večina zdravstvenih centrov, veterinarjev in specializiranih trgovin